First Aid

with Brak komentarzy

First Aid  : Zajęcia prowadzone są w sali wykładowej.
Kursy obejmują techniki udzielania drugorzędnej pierwszej pomocy
ofiarom wypadków. Pomoc w nagłych wypadkach, Kurs skupia się
podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu,

postępowanie w przypadku krwotoku, wstrząsu, urazu rdzenia kręgowego )
W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga podręcznik, film, ćwiczenia z
instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie studentów.

Cena 500 zł