DAN Basic Life Support

with Brak komentarzy

DAN BLS Provider

Kurs jest programem, który został stworzony do nauczania umiejętności i wiedzy koniecznej do zastosowania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych ( BLS ) u dorosłych
Na BLS składają się główne techniki pierwszej pomocy, które podtrzymają ( lub przywrócą ) życie.

Pod koniec kursu resuscytacji DAN, Ratownik BLS będzie w stanie rozpoznać Sytuację zagrażającą życiu, zawiadomić pogotowie, wdrożyć BLS do czasu przyniesienia AED lub przyjazdu pogotowia. Wczesne zawiadomienie pogotowia i wczesne BLS to 2 z 4 ogniw łańcucha przeżycia.

Cena 500 zł