TEC 40 – nurkowanie deko 04-12-2022

with Brak komentarzy

TEC 40 – Kurs ten jest podstawowym kursem
technicznym nurkowania głębokiego w zakresie przekraczającym standardy
nurkowania rekreacyjnego. Ma on pięć podstawowych celów.
1   Nauczenie cię wykonywania zmiany gazów, wydłużonych nurkowań
bez dekompresyjnych, nurkowań dekompresyjnych ( do 10 min deco )
oraz przyspieszonej dekompresji z użyciem powietrza, nitroksu ( do 50% )
do głębokości 40 metrów używając niezbędnego sprzętu i procedur
potrzebnych do organizowania ryzyka z tym związanego.
2   Nauczenie cię umiejętności motorycznych niezbędnych w nurkowaniu technicznym
3   Upewnienie się, że rozumiesz i akceptujesz niebezpieczeństwa i ryzyka związane
z powyższymi typami nurkowania technicznego, jak również, że znasz limity
związane z poziomem wyszkolenia.
4   Przygotowanie cie do rozpoznania i prawidłowej reakcji na dające się racjonalnie
przewidzieć niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem technicznym.
5   Danie Ci podstaw, na których będzie się opierało twoje dalsze szkolenie
jako nurka technicznego.

Wymagania wstępne :
–    AOWD ( Stopień Zaawansowany )
–    Rescue Diver ( Nurek Ratownik )
–    Nitroks Diver
–    Deep Diver
–    Minimum 18 lat
–    30 nurkowań zalogowanych, w tym 10 na nitroksie głębiej niż 18 metrów
–    Zaświadczenie lekarskie

 

Otrzymany Certyfikat DSAT Tec 40 jesteś uprawniony do planowania
i wykonywania nurkowań dekompresyjnych ( do 10 min deco ) oraz
wydłużonych nurkowań bez dekompresyjnych.

 

Cena 2500 zł