Nurek Samodzielny (specjalizacja) 27-06-2024

with Brak komentarzy

Self Reliant Diver Specialist  ( Specjalista Nurkowania Samodzielnego )
Kurs pozwala na samodzielne nurkowanie kiedy jest to możliwe, które pomaga
kursantom rozwijać umiejętności, wiedzę oraz techniki potrzebne do polegania
na sobie w pierwszej kolejności bez względu na to czy nurkują samemu czy z partnerem

Wymagania – AOWD ( lub Stopień równorzędny ) 100 nurkowań
Składa się – 1 wykład,   3 nurkowania
Minimalny wiek – 18 lat.

Cena  1400 zł