Kurs Pierwszej Pomocy EFR 23-02-2024

with Brak komentarzy

CPR First Aid : Zajęcia prowadzone są w sali wykładowej.
Kursy obejmują techniki udzielania pierwszej pomocy  resuscytacje
krążeniowo oddechową i drugorzędnej pierwszej pomocy ofiarom wypadków
( nie tylko nurkowych ). Pomoc w nagłych wypadkach, Kurs skupia
się podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu, tzw. ABCD’S:
A = Assess Scene, Alert EMS, Airway Open ( ocena sytuacji, zawiadomienie
pogotowia, udrożnienie dróg oddechowych )
B = Breathing Check, Rescue Breathing ( sprawdzenie oddechu, zastosowanie
sztucznego oddychania ( oddech ratowniczy )
C = Circulation Check, Chest Compressions ( spośredni masaż serca )
D = Defibrillation ( defibrylacja )
S = Serious Bleeding Management, Shock Management, Spinal Injury Management
( postępowanie w przypadku krwotoku, wstrząsu, urazu rdzenia kręgowego )
W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga podręcznik, film, ćwiczenia
z instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie studentów.

Cena 550 zł