Kurs INSTRUKTORA Pierwszej Pomocy EFR

with Brak komentarzy

Emergency First Response Instructor 

Instruktor  Pierwszej Pomocy EFR

Program EFR ten jest uznanym na świecie kursem pierwszej
pomocy przedlekarskiej. Jego program został zatwierdzony przez ILCOR
(Międzynarodowa Rada Resuscytacji) i od 2003 roku wykorzystywany
jest do szkolenia osób na całym świecie. Kurs instruktora 
dostępny jest dla wszystkich osób, które chciałby zająć się nauczaniem
pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzone są w oparciu o multimedialne
materiały edukacyjne (filmy, prezentacje, podręczniki ze sprawdzianami zadań),
które podnoszą skuteczność i zwiększają atrakcyjność kursów.

Podczas kursu instruktorskiego zdobędziesz uprawnienia do nauczania kursów:

  • Wstępna pierwsza pomoc – resuscytacja (urazy zagrażające życiu)
  • Drugorzędna pierwsza pomoc (urazy nie zagrażające życiu)
  • Pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom

 

Kurs to zintegrowany dwudniowy program w ramach, którego zdobędziesz
umiejętności konieczne do efektywnego nauczania pierwszej pomocy.
Kurs Instruktora EFR obejmuje następujące tematy :
  • Ogólny opis programu EFR
  • Filozofia programu EFR
  • Metodyka nauczania kursów pierwszej pomocy
  • Warsztaty umiejętności: pierwsza pomoc i pierwsza pomoc dzieciom i niemowlętom
  • Organizacja kursu EFR
  • Marketing szkoleń pierwszej pomocy
Wymagania wstępne:
Posiadanie uprawnień EFR Primary Care & Secondary Care 

Cena  2500 zł + ( Materiały 485 zł )  i koszt Aplikacji