Kurs CPR First Aid

with Brak komentarzy

 

CPR First Aid : Kursy obejmują techniki udzielania
pierwszej pomocy resuscytacje krążeniowo oddechową
i drugorzędnej pierwszej pomocy ofiarom
( nie tylko nurkowych ). Pomoc w nagłych wypadkach,
Kurs skupia się podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu,

 

tzw. ABCD’S:
A = Assess Scene, Alert EMS, Airway Open ( ocena sytuacji,
zawiadomienie pogotowia, udrożnienie dróg oddechowych )
B = Breathing Check, Rescue Breathing ( sprawdzenie oddechu,
zastosowanie sztucznego oddychania ( oddech ratowniczy )
C = Circulation Check, Chest Compressions ( spośredni masaż serca )
D = Defibrillation ( defibrylacja )
S = Serious Bleeding Management, Shock Management,
Spinal Injury Management ( postępowanie w przypadku krwotoku,
wstrząsu, urazu rdzenia kręgowego )
 
W szybkim przyswojeniu wiedzy studentowi pomaga
podręcznik, film, ćwiczenia z instruktorem oraz symulacje zdarzeń
przeprowadzonych w grupie studentów.
Zajęcia prowadzone są w sali wykładowej.

Cena 550 zł